EUI VietMoney APP Chính sách bảo mật

Các Điều khoản Dịch vụ (“Điều khoản”) được EUI định nghĩa và quản lý việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi ứng dụng di động EUI VietMoney APP (sau đây gọi là “Dịch vụ”) do Eastern Union Interactive Corporation cung cấp (sau đây gọi là “EUI”). Người dùng sử dụng Dịch vụ (sau đây gọi tắt là “Người dùng”) đồng ý sử dụng với thỏa thuận như sau:
 
I. Đọc hiểu và chấp nhận Điều khoản.
1.1 Người dùng sẽ đọc chi tiết nội dung của các Điều khoản và Điều kiện này trước khi sử dụng Dịch vụ. Mọi phản đối sẽ được gửi tới EUI trước khi sử dụng và sẽ không còn được sử dụng Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Người dùng đã đọc, hiểu và đồng ý chấp nhận tất cả các Điều khoản.
1.2 EUI có thể sửa đổi hoặc thay đổi nội dung của các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Các điều khoản này sau khi thay đổi có hiệu lực kể từ thời điểm chúng được xuất bản trong EUI VietMoney APP. Nếu người dùng có bất kỳ phản đối nào về nội dung của điều khoản này sau khi thay đổi, thì nên gửi tới EUI trước khi sử dụng và không sử dụng dịch vụ nữa. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Người dùng đã sửa đổi hoặc thay đổi Điều khoản sẽ được coi là đã được đọc, hiểu và đồng ý để Người dùng chấp nhận.
 
II. Đăng ký
2.1 Khi sử dụng Dịch vụ, người dùng cần đăng ký và đăng nhập dữ liệu nhận đúng và chính xác, bao gồm cả mặt trước và mặt sau của giấy phép cư trú, ảnh chân dung và thông tin liên quan khác trong thời hạn hiệu lực. Nếu có sự thay đổi trong dữ liệu cá nhân, người dùng nên cập nhật dữ liệu kịp thời. Nếu người dùng cung cấp bất kỳ thông tin lỗi hoặc thông tin sai sự thật, EUI có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng và từ chối người dùng sử dụng dịch vụ, người dùng phải chịu mọi trách nhiệm.
2.2 Số tài khoản của người dùng chỉ có thể được đăng nhập và sử dụng bởi người dùng. Người dùng nên cẩn thận để tránh sử dụng không đúng cách. Mọi hoạt động với tài khoản này đều được coi là hành vi của chính người dùng. Nếu EUI thấy rằng người dùng không phải là người dung hợp pháp hoặc sử dụng không đúng cách, người dùng có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản và từ chối người dùng sử dụng dịch vụ.
2.3 Mỗi người dùng đăng ký tài khoản trong giới hạn. Tất cả các quyền của người dùng sử dụng dịch vụ không được chuyển nhượng, cho bên thứ ba mượn hoặc thừa kế bởi bên thứ ba.
 
III. Về dịch vụ
3.1 Dịch vụ này cung cấp cho người dùng một ứng dụng di động để ủy quyền một cơ quan tư nhân hợp pháp và đủ điều kiện để xử lý tiền lương của công nhân nước ngoài tại Đài Loan.
3.2 Tỷ giá hối đoái được cung cấp bởi dịch vụ này chỉ mang tính tham khảo. Tỷ giá hối đoái thực tế sẽ dựa trên tỷ giá hối đoái của ngân hàng địa phương Đài Loan và tỷ giá hối đoái do tổ chức đối tác địa phương cung cấp.
3.3 Khi người dùng sử dụng dịch vụ, một khoản phí được tính cho mỗi lần chuyển tiền. Số tiền phí thực tế sẽ được xác định dựa trên kiểm tra tự động giao dịch hiện tại và giao dịch sẽ được thiết lập sau khi người dùng đồng ý và xác nhận.
3.4 Dịch vụ này tuân theo giới hạn về lượng kiều hối. Giới hạn số lượng cụ thể sẽ được hệ thống đặt theo các mục dịch vụ theo yêu cầu của người dùng.
3.5 Khi người dùng thực hiện dịch vụ này, người dùng sẽ xác nhận số tiền thanh toán ngoại hối và tính chất của việc chuyển tiền, và ký vào Cam kết chuyển tiền lương của công nhân nước ngoài. Nếu báo cáo không đúng sự thật hoặc không chính xác, người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
 
IV. Thay đổi, bổ sung, ngừng hoạt động Dịch vụ
4.1 EUI có thể, theo các điều kiện hoạt động thực tế, thay đổi toàn bộ hoặc một phần nội dung của Dịch vụ bất cứ lúc nào (và không có sự đồng ý của người dùng hoặc thông báo trước cho Người dùng) và chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ.
4.2 EUI sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do sự chậm trễ trong dịch vụ hoặc không thể giao dịch do ngừng giao dịch tạm thời.
 
V. Quyền sở hữu trí tuệ
5.1 Các tính năng, dịch vụ và tài liệu của ứng dụng điện thoại di động EUI VietMoney APP, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, tệp hình ảnh, âm thanh và video, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu khác đều thuộc quyền đều thuộc sở hữu của EUI.
5.2 Người dùng đồng ý và thừa nhận rằng việc Người dùng sử dụng Dịch vụ và bất kỳ Điều khoản nào trong các Điều khoản này liên quan đến Dịch vụ hoặc quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ sẽ không được coi là có quyền sở hữu, các quyền hoặc lợi ích khác của quyền sở hữu trí tuệ đó.
 
VI. Khước từ
6.1 EUI có quyền đình chỉ hoặc từ chối người dùng truy cập vào một hoặc tất cả các Dịch vụ mà không cần thông báo trước cho Người dùng và Người dùng sẽ không yêu cầu bất kỳ khiếu nại hoặc bồi thường nào về vấn đề này:
6.1.1 Người dùng hủy giao dịch chuyển tiền đã hoàn thành mà không có lý do.
6.1.2 Người dùng cung cấp thông tin xác thực danh tính không chính xác.
6.1.3 Phần mềm hoặc thiết bị phần cứng được sử dụng để đặt lại, thay thế, bảo trì, cập nhật hoặc sửa chữa Dịch vụ.
6.1.4 Kiểm toán EUI đánh giá rằng người sử dụng hoặc người nhận thanh toán nằm trong danh sách rửa tiền hoặc danh sách đen bị nghi ngờ rửa tiền, v.v., vi phạm luật rửa tiền, phòng chống khủng bố và các quy định tài chính liên quan.
6.1.5 Dịch vụ bị đình chỉ, gián đoạn hoặc không thể hoạt động bình thường do các hành động của bên thứ ba hoặc các hành động khác không thuộc về EUI.
6.1.6 Những người dùng khác sử dụng Dịch vụ vi phạm Đạo luật, các Điều khoản này hoặc đã vi phạm.
 
6.2 Bởi lý do thiên tai, chiến tranh, hoạt động khủng bố, vv không thể được quy cho EUI, hoặc lý do liên quan đến các cơ quan công quyền như cơ quan có thẩm quyền, cơ quan kiểm sát hoặc tòa án, EUI sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với lợi ích của khách hàng phát sinh hoặc liên quan đến sự chậm trễ trong việc cung cấp hoặc không thể sử dụng Dịch vụ trong ứng dụng.
 
6.3 EUI sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ dữ liệu đăng nhập của người dùng bị xâm phạm hoặc giả mạo do đánh cắp mạng công cộng, mạng riêng, Internet khác và các mạng truyền thông khác.
 
7 Dịch vụ này có thể chứa các dịch vụ hoặc nội dung được cung cấp bởi các doanh nghiệp khác có mối quan hệ kinh doanh với EUI, chịu trách nhiệm về các dịch vụ hoặc nội dung do nhà điều hành cung cấp.
 
8 Chính sách bảo mật
8.1 Người dùng đồng ý rằng EUI sẽ thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng và người nhận thanh toán để hoàn tất việc thanh toán ngoại hối và cung cấp thông tin cá nhân đó cho bên thứ ba có liên quan trong phạm vi dịch vụ.
Và người dùng đồng ý rằng EUI đã hoàn thành nghĩa vụ thông báo theo Điều 8 của Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nếu khách hàng có ý định chấm dứt sự đồng ý của bên trên, dịch vụ sẽ bị chấm dứt cùng một lúc và EUI sẽ được thông báo bằng văn bản để ngừng thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng.
8.2 Người dùng đồng ý rằng Đối tác kinh doanh của EUI và EUI có thể cung cấp Dữ liệu cá nhân của người dùng cho Khách hàng hoặc cơ quan thực thi pháp luật để có được ủy quyền hoặc cung cấp hợp pháp cho Chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật ở nước ngoài. Người dùng cũng đồng ý rằng EUI có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của Người dùng cho EUI và các đối tác kinh doanh của họ, những người sử dụng thông tin này để liên lạc với Người dùng về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của EUI và các đối tác kinh doanh của EUI.
 
9 Luật điều chỉnh và quyền tài phán
Điều khoản này tuân theo bản tiếng Trung và luật áp dụng của nó là luật của Trung Hoa Dân Quốc. Người dùng đồng ý rằng tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc Dịch vụ giữa EUI và Dịch vụ sẽ được xử lý bởi Tòa án sơ thẩm của Tòa án Đài Bắc của Đài Loan.

vietmoney@localhost
02 – 2242 – 5511
0906-606-345
7F – 1 No 51, Sec 4, Zhongyang Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236
© 東聯互動公司保留所有權利